3.2.2010 Sněhové převisy:

03.02.2010 15:11

V 8.44 hod., 10:10hod. a 11:10 hod. se nahlašovaly sněhové převisy na základní škole a místní vývařovně. Jednotka provedla likvidaci pomocí plošiny.