17.1.2015 Valná hromada SDH Jiříkov za rok 2014

27.01.2015 20:11

 

 

Dne 17. 1. 2015 se v restauraci U parku Rumburk konala Valná hromada SDH Jiříkov za rok 2014. Dorazili mezi nás kamarádi z okolních sborů a po zaplnění sálu se začalo. Po úvodním slově byl ze strany starosty sboru, velitele jednotky a velitele soutěžního družstva zhodnocen rok 2014. Dále byla přečtena přítomným zpráva finančního výboru. Za velkého potlesku a uznání přítomných bylo rozdáno dvacet tři ocenění včele s naším nejstarším členem p. Bedřichem Koutným. Po všech těchto zprávách a oceněních nastala nová volba výkonného výboru sboru, starosty a delegátů do OSH Děčín ,  protože starému výboru skončilo pětileté funkční období.  Po skončení programu valné hromady byla ohlášena volná zábava.

 

Foto k nahlédnutí zde: