02.01.2014 Požár kořenů stromu Jiříkov

14.01.2014 11:34
 

 

Jednotka byla požádána Městskou policií o zkontrolování doutnajícího stromu. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že doutnají kořeny. Byl nasazen jeden proud C, jímž bylo prolito doutnající místo. Po ukončení se jednotka vrátila zpět na základnu.