Historie

11. 1. 2009

Spolek dobrovolných hasičů v Jiříkově byl založen až v roce 1872 a předcházely tomu jistě i velké organisační přípravy.Již o 3 roky dříve byl založen takový to sbor ve Filipově a v roce 1871 také v osadě Loučná.K vybavení těchto sborů se pořádaly sbírky a proto i jejich zařízení nebylo všude stejné.Protože však členství v těchto sborech bylo považováno za čest,některá vybavení si nakupovaly členové i za své finanční prostředky.To však netrvalo dlouho.Občané i představitelé obcí si začali uvědomovat nepostradatelnost těchto ochranců soukromého i obecného majetku a také životů. Jiříkovský,Filipovský i sbor v Loučném byly částečně podporovány od svých obcí. Jiříkovští hasiči slaví 25 let svého trvání a v tento den jsou také zapojení do okresního svazu se šluknovskými a  lipovskými.Obec v následujícím roce kupuje starou kovárnu i se stodolou, bourá starou hasičskou zbrojnici,aby se uvolnilo místo pro postavení nové a moderní. A to už se píše rok 1899 a do nové se stěhuje vybavení.Jsou to čtyřkolová stříkačka pro koňský zápřeh,dvoukolový žebřík,provazové žebříky,háky,sanitní nosítka a jiné užitečné nářadí.Pokladnu hasičů plní finanční sbírky od občanů i příspěvky od pasivních občanů z řad podnikatelů a movitých lidí. Být dobrovolným hasičem je čestné poslání.Vždyť bylo  mnoho těch,kteří při výkonu služby podlehli zranění.Dne 1. ledna 1950 Filipov s Jiříkovem je sloučen v jeden dobrovolný hasičský sbor a do Jiříkova patří i jeho členové a veškerý majetek,který se stáva z přívěsné motorové stříkačky,ruční stříkačky,hadic,výstroje a výzbroje.V Loučném již hasičský sbor nebyl obnoven a splynul rovněž s Jiříkovem.V roce 2012 oslaví Jiříkovský sbor dobrovolných hasičů již 140 let od svého založení.Dokud nad hasiči bude držet ochranou ruku patron všech hasičů SV. Florián, budou oni držet službu ve prospěch obyvatel města a určitě pomohou i vzdáleným postiženým,bude-li to třeba.

Pompier - Hasič : název vznikl přenesením slova pompier z francouzštiny, kde tyto sbory a záchranáři vznikly dříve než v Čechách. 

                                                                                                                                                                sepsal Josef Eder